Accés al contingut Accés al menú de la secció

Jornades

Jornades temàtiques, sectorials i tècniques de formació i qualificació professionals

2017

 • 27/04/2017: Our Iceberg is melting. Escenaris i eines per anticipar el futur del treball i les professions
 • 28/04/2017: Seminari: Taller de prospectiva i detecció de necessitats del sistema de formació professional.

    Podeu veure el vídeo de la jornada des d'aquest enllaç

2017

06/03/2017: Inspirant futurs al llarg de vida: l'orientació professional davant dels nous reptes

2015

2012

2011

IV Jornada tècnica del Consell Català de Formació Professional (Barcelona, 29 de setembre de 2011). En aquesta jornada tècnica es van presentar els estudis que el Consell va encarregar l'any 2010. Hi van assistir membres del Consell i convidats de les diverses organitzacions representades al Consell.

2010

III Jornada tècnica del Consell Català de Formació Professional (Barcelona, 23 de març de 2010). En aquesta jornada tècnica es van presentar els estudis que el Consell va encarregar l'any 2009. Hi van assistir membres del Consell i convidats de les diverses organitzacions representades al Consell.

2009

2008

2007

"La Formació professional en l'horitzó 2010" (Barcelona, 22 i 23 de novembre de 2007). Visió europea i catalana.

Ponències

 • El sistema ECVET.
 • La formació professional i els objectius de Lisboa per a la Unió Europea.
 • Presentació del II Pla General de Formació Professional a Catalunya (2007-2010).
 • El II Pla General de Formació Professional a Catalunya (2007-2010) des de la perspectiva de les organitzacions del Consell Català de Formació Professional.

2006

"El Pla General de Formació professional a Catalunya (2003-2006)" (Barcelona, 24 de novembre de 2006). Elements i aspectes que permeten fer-ne l'avaluació. Els agents socials i les entitats locals plantegen les perspectives de futur que, a parer seu, han de contribuir a orientar els continguts i l'elaboració del nou Pla General de Formació Professional a Catalunya (2007-2010).

Ponències

 • Anàlisi i exposició dels elements per a l'avaluació del Pla General de Formació Professional a Catalunya (2003-2006).
 • El desenvolupament del Pla d'Integració de la Formació Professional 2006-2007.
 • El Pla General de Formació Professional a Catalunya (2003-2006), plantejaments de futur sota la perspectiva dels agents socials.
 • El Pla General de Formació Professional a Catalunya (2003-2006), plantejaments de futur des de l'òptica territorial.

2005

"El desenvolupament del Sistema Integrat de Formació Professional" (Barcelona, 24 i 25 de novembre de 2005). Debat sobre els diferents elements que configuren el desenvolupament del Sistema Integrat de Formació Professional, des de les perspectives europea, espanyola i catalana.

Ponències

 • Articulació estatal del Sistema Nacional de les Qualificacions Professionals.
 • Eines d'informació i orientació professional.
 • Prioritats futures de cooperació europea per a l'ensenyament i la formació professional (informe previ al Comunicat de Maastricht 2004).
 • Posada en marxa dels centres integrals d'FP a Catalunya.
 • Experiències en reconeixement i acreditació de competències professionals.

2004

"La formació professional i la competitivitat econòmica" (Barcelona el 22 de novembre de 2004). Debat sobre els diferents elements que configuren el procés de professionalització de les persones i la relació que aquest procés té amb la competitivitat econòmica.

Ponències

 • El model professionalitzador de les persones amb relació a la competitivitat empresarial.
 • Els objectius i les prioritats del Pacte social per a la internacionalització econòmica.
 • La relació entre la formació integrada i la competitivitat econòmica.
 • La qualificació professional.
 • Orientació professional.
 • Formació integrada i qualitat.

2003

"Qualificació, formació i experiència professional en el marc de la Unió Europea" (Barcelona 2 i 3 d'octubre de 2003).

Ponències

 • Qualificació, formació i experiència professional.
 • Paper dels consells de formació professional de les comunitats autònomes de l'Estat.
 • Estratègies per a la implantació del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional.
 • Formació al llarg de la vida.
 • Qualificació professional i experiència professional.

Data d'actualització: 16.02.2017